Geselecteerde Prediking van vandaag
William Marrion Branham - Gemanifesteerde zonen Gods, deel 4 - Het voorbestemde...
 Listeners Now: 17 
Since April 17, 2002:
 Listeners Served: 30,574,525 
 Sermon Downloads: 34,154,195 
 
Saturday April 20, 2024  5:59:35 am CST (GMT -6) 
Loading...

Nederlands

"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]

Als u
Bullet uitziet naar genezing van ziekte (bijvoorbeeld kanker),
Bullet ernaar verlangt de betekenis of het doel van uw leven te vinden,
Bullet zoekt naar de Bijbelse waarheid, of een dichtere wandel verlangt met de Here Jezus Christus
maak dan alstublieft tijd vrij om een van onze uitzendingen te streamen.


  Today's Featured Sermon
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets."[Revelation 10:7] schd0   1/50
Now Playing: William Marrion Branham - When Their Eyes Were Opened
  Subject For This Month: That The Life Also Of Jesus Might Be Made Manifest In Our Body
Schedule
 
Listeners
tune-in button   [II Corinthians 4:10-11]
10 "Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body."
11 "For we which live are alway delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh."
[Romans 1:19-20]
19 "Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them."
20 "For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:"
[Romans 8:19-23]
19 "For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God."
20 "For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,"
21 "Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God."
22 "For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now."
23 "And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body."
schd0   2/50
Now Playing: William Marrion Branham - Perfect Faith
Next Selection: William Marrion Branham - What Shall I Do With Jesus Called Christ?
  Prayer-Healing
Schedule
 
Listeners
tune-in button   "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him."[James 5:15]
schd2
  2/50
Now Playing: William Marrion Branham - The Arrow Of God's Deliverance Shot From A Bow
Next Selection: William Marrion Branham - Prayer Line 60-11
  Gospel Music
Listeners
tune-in button   "Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof."[Isaiah 42:10] 2/50
Now Playing: Leslie Ann Kalambaie & Group - We Stand As One
Next Selection: Maranatha! Singers - Sing Hallelujah (Instrumental)
Get the flash player to see these videos.
 
William Branham Videos (Total Views: 813,541)
Select thumbnail (and Language - work in progress)
English  French   Spanish

 
    Listeners
Interview
Wm Branham Interview - 53-0800
Prayer-Healine Line #1
Prayer-Healing Line1 - 53-0800
Deep Calleth Unto..
Wm Branham Sermon - 54-0624
    0/50
Viewed: 209,253
Viewed: 142,765
Viewed: 141,263
Healing Explained
How To receive Healing - 54-0624
Receiving Healing
Prayer Healing Line Prep - 54-0624
Prayer-Healing Line #2 Prayer Healing Line2 - 54-0624  
 
Viewed: 132,498
Viewed: 47,107
Viewed: 140,655
 
William Branham Sermon Library
Listeners
Tune-In to LWB 1/50  
 
  Geselecteerde Prediking van vandaag
Afspeellijst
 
Luisteraars
tune-in button   "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft."[Openbaring 10:7]
schd7
  0/50
Nu speelt:  William Marrion Branham - Gemanifesteerde zonen Gods, deel 4 - Het voorbestemde geheimenis van Zijn wil 
Volgende:  William Marrion Branham - Gods toebereide plaats van aanbidding 
  Nederlandse Muziek
(We streven ernaar minimaal 40% Nederlandstalige muziek hierin op te nemen)

 
Luisteraars
 
tune-in button   "Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners."[ Jesaja 42:10]   1/50
Nu speelt:  Opwekking - 198 Laat ons loflied voor U zi
Volgende:  Keith Routledge - Spirit Of The Living God

We zenden predikingen van William Branham uit, “een door God gezonden man” met genezingen en uitleg van Bijbelgeheimenissen, en met een bediening die in onze tijd niet geëvenaard is.

Meer informatie: Klik hier voor onze maandelijkse gratis nieuwsbrief(engels).

Download uw GRATIS kopie van Vragen en Antwoorden over de Eindtijd Evangelie Boodschap (engels) .(Downloads:  519,513)

Moge de Here Jezus Christus u en uw geliefden rijkelijk zegenen, terwijl u gaat luisteren naar de Uitzending van het Levende Woord (Living Word Broadcast).

LWB is toegewijd voor allen die uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus; aan Hem zijn we dank verschuldigd voor de aangeleverde vertaalde spullen."Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."[Heb 10:25] Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.[1 Kor 3:7]
Copyright © 2002-2024 Kopierechten � 2002-2013 Living Word Broadcast. Alle Rechten Voorbehouden. Copyright | Privacy Policy | Disclaimers | Credits